Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,01 lei