Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,46 lei