Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,26 lei