Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,75 lei