Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,21 lei