Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,70 lei