Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,73 lei