Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,41 lei