Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,37 lei