Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,69 lei