Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,08 lei