Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,25 lei