Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

40,50 lei