Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,60 lei