Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,92 lei