Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,46 lei