Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

41,55 lei