Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

60,42 lei