Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,42 lei