Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,72 lei