Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,76 lei