Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,12 lei