Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,34 lei