Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,34 lei