Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,95 lei