Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,31 lei