Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

23,75 lei