Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,94 lei