Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

14,77 lei