Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

56,15 lei