Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,42 lei