Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

42,50 lei