Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

57,52 lei