Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,33 lei