Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,44 lei