Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,27 lei