Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,54 lei