Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

40,38 lei