Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,44 lei