Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,70 lei