Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

22,45 lei