Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,22 lei