Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

23,67 lei