Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,48 lei