Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,43 lei