Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,47 lei