Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

90,38 lei