Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,20 lei