Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,41 lei