Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,17 lei